Kokybės politikaKokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politika – vykdyti statybos darbus bei gaminti betono mišinį ir betoninius gaminius atitinkančius užsakovų reikalavimus. Siekti, kad mūsų veikla kuo mažiau kenktų žmogui ir supančiai aplinkai.
Tai įgyvendiname:
  • Dirbdami pagal vadybos sistemą, atitinkančią ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2017 standartų reikalavimus, ir nuolat ją tobulindami.
  • Laikydamiesi įmonės veiklai taikomų teisinių ir kitų reikalavimų.
  • Rinkdamiesi saugesnius darbuotojams bei palankesnius aplinkai techninius ir technologinius sprendimus.
  • Ugdydami darbuotojų atsakomybę už atliekamų darbų kokybę, poveikį supančiai aplinkai, pasekmes sveikatai.
  • Bendradarbiaudami su tiekėjais.
  • Taikydami prevencines priemones darbuotojų saugos ir sveikatos bei aplinkos apsaugos srityje.
Įtraukdami visus įmonės dirbančiuosius į šios politikos įgyvendinimą.

Kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politika